Deratizácie | Dezinfekcie | Dezinsekcie

Zbavíme vás škodcov

Máme ekologické, účinné a spoľahlivé prostriedky na ochranu.

Zavolajte nám

O spoločnosti

Firma má bohaté skúsenosti v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie.

Naši pracovníci sú zaškolení v tejto oblasti, pravidelne získavajú nové skúsenosti zo školení a z praktickej činnosti. Preferujeme osobné stretnutie  a máme veľmi dobré referencie z praxe.

Zákazníci svoju spokojnosť prejavujú dlhodobou spoluprácou.

Naše služby

Pod pojmom deratizácia rozumieme komplexný proces likvidácie a regulácie škodcov – hlodavcov, ako sú myši alebo potkany.

Účelom je ochrana ľudského zdravia, zamedzenie ekonomických škôd, ktoré hlodavce spôsobujú.

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky.

Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín, cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík, ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie.

V prípade, že cieľom je úplná likvidácia akýchkoľvek živých organizmov (vrátane vírusov a spór), hovoríme o sterilizácii.

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha)

Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby, alebo spôsobuje škodu.

Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia.

Dezinsekciu vykonávame postrekom, náterom, porpašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou.

Kontakt

Objednávky príjmame telefonicky alebo prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára. V prípade ďalších otázok, nám pošlite správu.


Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

Derat DDD
Vištuk 451
900 85 VIštuk
IČO: 52811093


Zapísaný v Živnostenskom registri  Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-27141.